Home
De Familienaam RUSCH
Matthijs Rus vestigde zich in ca 1780 in Amsterdam, maar ook voor die tijd kwam de naam Rusch al in Nederland voor. Doopregisters in Amsterdam vermelden deze familienaam al in de 17e en begin 18e eeuw. Ook elders in Nederland was in deze tijd de naam Rusch al aan te treffen. Of nakomelingen van deze personen nog de naam Rusch dragen, is onbekend. Alle personen met de naam Rusch die op de gegenalogie website Matruschka genoemd worden, zijn nakomelingen (enige verondersteld) van Matthijs Rus - Matthias Rusch - uit Emmerich.
Ook in andere landen van Europa is de naam Rusch bekend. We komen hem in Duitsland tegen en ook in Oost-Zwitserland en West-Oostenrijk. Uit genoemde landen, maar ook vanuit Polen en de baltische landen brachten emigranten de naam Rusch naar de USA.
Matthias Rusch - De nederlandse stamvader van de (Matruschka)familie Rusch is Matthias Rusch. Matthias werd in 1757 in Emmerich gedoopt als Matthijs, zoon van Abraham Rus (spelling doopakte in nederlands). Toen hij in 1785 in Amsterdam trouwde werd zijn naam nog steeds als Matthijs Rus geschreven. Eerst bij de doop van zijn kinderen - vanaf 1786 - in Amsterdam komen we de huidige schrijfwijze Matthias RUSCH tegen; deze schrijfwijze heeft zich later niet meer gewijzigd.
Abraham Rus(s) - Gedoopt in 1711 in Wesel als zoon van Johan Russ (doopakte in duits, naam eindigend met sz) en trouwde in 1745 in Emmerich met de naam Abraham Rusch (trouwakte in nederlands).
Woorden en ook veel namen die in de 18e en 19e eeuw in de nederlands taal met de uitspraak -s eindigden werden met de toenmalige spelling als -sch geschreven. Het is daarom niet verwonderlijk dat, zowel in Emmerich als in Amsterdam, de naam die in de nederlandse taal als Rus uitgesproken, als Rusch geschreven werd. In het verder van de taalgrens gelegen Wesel daarentegen, werd hoodzakelijk (neder)duits gesproken en duits geschreven. Toen Abraham van Wesel naar Emmerich verhuisde werd zijn duitse naam Russ in Emmerich als Rus(ch) uitgesproken en geschreven.
Van de vader, grootvader en overgrootvader van Abraham Russ zijn verschillende spellingen in de doopboeken van Wesel aan te treffen, waaronder: Russ, Röss, Rüess, Ross, Rooss. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze naam in verband gebracht kan worden met het nederlandse 'ros' of het duitse 'ross', beide een synoniem voor paard.