Home

Disclaimer

  • Deze site is voortdurend in op-en ombouw. Dit houdt in dat de gegevens noch compleet, noch alle juist zijn; enige daarvan berusten op conclusies, hypothesen of vage informaties en moeten eventueel nader onderzocht worden. De auteur kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid der gegevens of de interpretatie daarvan.

  • Voor de levende of nog in leven veronderstelde personen zijn alleen de naam en de voornaam aangegeven. Voor zover bekend zijn alle andere gegevens teruggehouden. Voor het geval dat iemand zich toch door de publicatie, hem (of haar) betreffend, benadeeld zal vinden, kan deze persoon met de auteur contact opnemen met het verzoek, zijn of haar gegevens te veranderen of te verwijderen.